First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]
Bosschaerts - Persyn Genealogical research - Bekende naamgenoten

Bosschaerts - Persyn Genealogical research - Bekende naamgenoten


Biografie van Renaat Bosschaert

Link naar kwartierstaatGenealogie

Renaat Adriaen Kamiel BOSSCHAERT is geboren te Oostende op 18 november 1938 als zoon van Albert Lucien en Gabriëlle Renie Antoinette VERVISCH.

Hij studeerde aan de Stedelijke Academie van Brugge.

Renaat Bosschaert was een schilder, beeldhouwer, sierkunstenaar, graficus en drukker of beter een polyvalent kunstenaar.

Renaat Bosschaert overleed op 30 december 2006 in Brugge met een uitvaartdienst in zijn parochiekerk: de Sint-Annakerk.

Het thema voor zijn etsen, lino's, houtsneden en gravures is vaak Brugse stadsgezichten, of illustraties bij literaire teksten.
Hij maakte oa. beeldhouwwerken, functionele en sculpturale keramiek, olieverfschilderijen, grafisch werk, kunstmappen met teksten, kalligrafieen bibliofiele uitgaven enz. Hij illustreerde hij het werk van onder andere Felix Timmermans en Guido Gezelle.
Enkele van zijn werken bevinden zich in de universiteitsbibliotheken van Brussel en Antwerpen en in de Koninklijke Bibliotheek. Schilderkunst en graveren waren echter zijn grote liefdes.

Schilderkunst en graveren waren echter zijn grote liefdes.

Zijn woning is een archief/ museum geworden, in het beheer van zijn kinderen.
Renaat Bosschaert - Sint-Annakerkstraat 6 - 8000 Brugge

"In het begin van de jaren '50 organiseerde de Antwerpse graficus-uitgever Frank-Ivo Vandamme een tentoonstelling rond literatuur en grafiek in de Brugse stadshallen. Ik kreeg daar een aantal nummers van zijn tijdschrift Pijpkruid en was meteen verkocht. Dit tijdschrift combineerde poëzie en grafische kunst. Bovendien werd Vandamme mijn mentor en dankzij zijn coaching begon ik sierkunsten aan de Brugse academie. Ik leerde veel van kunstenaar en pedagoog Albert Setola (affichekunst), ook van Fernand Boudens (schetsen) en Luc de Jaegher (grafiek)."

Zijn prijzen en erkenning in de beginjaren:

Prijs Charles D'Hondt 1960
Prijs Keane 1966
Gouden plaquette 'Prijs voor schilderkunst van de stad Knokke' 1965 en 1967
Premie prijs Clotilde Coppes Tourinnes la Grosse 1971
Premie West-toerisme 1961
Premie afficheprijskamp provincie West-Vlaanderen 1960 en 1964
Toelage Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur 1964

"Schilderkunst en graveerkunst zijn mijn grote liefdes.


Aanvankelijk schilderde ik modern en figuratief. Van het constructivisme evolueerde ik naar de grens van het abstracte. Om daarna weer terug te keren naar het figuratieve.Mijn tentoonstellingen heb ik altijd opgezet rond inhoudelijke thema's.
Zo waren er tentoonstellingen rond de Schelde - met Scheldegedichten van oa. Wies Moens -, rond trams en treinen in Brugge, de kust, vissersvaartuigen, belforten in West-Vlaanderen."

Enkele van zijn individuele tentoonstellingen:

Brugge, Korrekelder 1963-1969-1971
Brugge, Huidevettershuis 1968
Brussel, Galerij Alegro
Deurle, Galerij Deurlica
Gent, Galerij Oranje
Knokke
Oostende
Schilde, Galerij de Groelard 1976-1977-1981

Of groepstentoonstellingen:

Antwerpen, Brugge, Brussel, Hasselt, leper, Kortrijk, Schilde, Tielt, Detmold, Frederikshavn, Münster, Murnau, New-York, Soest, etc.

En diverse opdrachten:

10 gravures in 'International Grafik' voor Frederikshavn, Denemarken
Gravure voor Diamond Corporation, New-York , USA in 1974

Renaat Bosschaert creëerde in 1993 twee nieuwe bedevaartvaantjes voor Brugge. Ze zijn uitgevoerd met dezelfde finesse en accuraatheid als de vorige.
In de voorbije jaren realiseerde hij o.a. vaantjes van O.-L.-Vrouw-ter-Potterie (1987) en van O.-L.-Vrouw van-Blindekens (1992). Ook bedevaartplaatsen buiten Brugge kregen zijn aandacht, zoals Klemskerke (1988) en Gistel (1991).
De nieuwe bedevaartvaantjes werden volgens dezelfde techniek gemaakt: etsen en opwerken met de burijn. De vaantjes werden nauwgezet afgedrukt op handgeschept papier "d'Arches" in sepiabruin op 300 exemplaren, genummerd en gehandtekend van initialenstempel voorzien. Een selecte uitgave dus.
De kunstenaar hield het bij de klassieke vorm van een driehoek met rechte hoek, met afmetingen 49,5 x 29,8 cm.


Renaat Bosschaert maakte oa. het ex-libris van Albert Vermeulen.

Dit ex-libris vertoont de St.-Bavokerk van Watou (deelgemeente Poperinge).
Albert Vermeulen is er geboren op 17 december 1921. In St.-Bavokerk werd hij gedoopt, 1e communie en Vormsel, en huwde hij in 1946 met Yvonne Gesquiere.
Het vertoont ook de aangebouwde doopkapel uit de 18de eeuw tussen de kerk en de molen. Albert Vermeulen was vele jaren de penningmeester van de Kerkfabriek, acoliet bij de begrafenissen en maakte jarenlang deel uit van de Parochieraad.

Ook de windmolen mocht niet ontbreken. Die verwijst in de eerste plaats verwijst hij naar de familienaam Vermeulen, en anderzijds zijn er langs vaders- als moederszijde heel wat molenaars in de familie geweest. Het is de plaatsmolen die tot 1923 te Watou in de Molenstraat stond. In 1973 werd deze molen als monument geklasseerd.
Albert Vermeulen werd een verwoed verzamelaar van aanzichtkaarten, foto's en documentatie van oude molens.

Links van de kerktoren eist de zon haar plaats op tussen het wolkendek, boven deze aan de Schreve (grens) gelegen landelijke gemeente die in de laatste decennia naam maakte, daar Artiestenmarkten en Gregoriaanse Festivals elkaar met de regelmaat van de klok opvolgden. Aldus geniet deze grensgemeente met geklasseerd centrum ruime bekendheid en belangstelling zowel uit buiten- als uit binnenland.


Zijn bibliofiele uitgaven of geïllustreerde mappen publiceert Renaat Bosschaert in eigen beheer.

"Het manueel ambachtelijke leek mij een uitdaging. Ik kocht lettermateriaal en een aantal oude handpersen. Het begon met grafische, geïllustreerde uitgaven in eigen beheer van Middelnederlandse poëzie, 'Esopet' (Middelnederlandse dierenfabels) en Joost van den Vondel. Dan volgden Paul van Ostayen, Guido Gezelle, Felix Timmermans ... Stilletjes aan vonden dichters als Anton van Wilderode, Paul Vanderschaeghe, Fernand Bonneure en Jaak Fontier dit huis. Wij werden vrienden en wij gaven in beperkte oplage mappen uit op handgeschept papier en gezet met typografisch materiaal. De gedichten werden manueel gedrukt en de koppen vaak in kleur getamponeerd. Ik maakte de houtgravures, etsen en litho's. Ik werkte ook mee aan bibliofiele tentoonstellingen. Mijn werk behoort tot het bezit van onder meer de universiteits-bibliotheken van Brussel en Antwerpen en van de Koninklijke Bibliotheek van Brussel."


Renaat kon boeken drukken op zijn eigen pers.

"Graveren is een heel intensief en tijdverslindend werk. Dagen snijden met burijn (een rechthoekige graveerstaaf) of droge naald, daarna ininkten en heel voorzichtig, nauwgezet trekken en afzonderlijk drukken. Met de handpers vergt één vel een half uur voor één druk. Maar ik houd ervan. Dat merk je wel in mijn atelier."

De titels van de bibliofiele uitgaven van Renaat Bosschaert
:

Joost van den Vondel
Julius & Maurits Sabbe
Anton van Wilderode
Paul van Ostaijen
Guido Gezelle
Ruusbroec ter ere
Felix Timmermans ter ere
Jacob van Maerlant

Escopet
Uit de Middelnederlandse letteren

Wintergedichten - Anton van Wilderode
Brugge-Brugge - Anton van Wilderode
Brugge - Paul Vanderschaeghe
Fernand Bonneure 'Bruggewaarts'
Uilenspiegel
De Scheldestroom

Het zijn zeer verzorgde drukken in een beperkte oplage van 100 of 200 exemplaren, genummerd en gesigneerd, met formaat van 28x38 cm. Deze bibliofiele uitgaven zijn intussen bekend geworden over het hele land en door verzamelaars en prentenkabinetten gezocht.


Naar aanleiding van Brugge 2002 verscheen 'Ontmoeting 2002'
Deze map bevat één gedicht van zeven Brugse dichters, door Bosschaert afgedrukt en telkens met één lino geïllustreerd.
Bij elk van de zeven dichters proeft men ergens de liefde voor Brugge, verbonden met bedenkingen en nostalgie:

De zeven Brugse dichters:
Mark Braet,
Niets of niemand / ontneemt ons de ring / van de herinnering
Jaak Fontier, Van horizonten / over zekerheden / tot het meertouw bindt
Jan van der Hoeven, Alsof ik nooit tevoren de omarmende beminnelijke warmte van de stad zo intens had ervaren
Renaat Ramon, De emblemen ruiken naar de lamp / en in de nissen verschalen de jaren
Paul Vanderschaeghe, Ik zou zo graag eens / Brugge willen zijn
Fernand Bonneure, Mijn toren zindert mee en tijden lang / er speelt een diepe rilling door mijn leden
Bernard Symoens, Hier zouden we moeten toeven / als eindpunt van de tocht

In zijn woningatelier in de Sint-Annakerkstraat 6 in Brugge komt je onmiddellijk onder de indruk.
Er is de tentoonstelling van zijn werken, beelden en keramiek, schilderijen en etsen. Je ziet er ook de talrijke grafische drukwerken die daar ontstonden, nabij de persen waarop ze werden gedrukt. Of wens je kennis te maken met de technieken van hoog- en diepdruk, van steendruk, van werken met burijn of droge naald, in kophout of koper?
Op de verdieping verrast ons een omvangrijke verzameling boeken, tijdschriften en krantenknipsels over Brugse mensen en straten. Een curiosum van betekenis als toemaat.
Elke dag is er opendeurdag.

Antoon Van Wilderode zei nog:
"Met een woord van Gezelle, die hem dagelijks zelfs geografisch nabij is, kan men zeggen dat hij niet "dobbelt",
dat is: nimmer onecht is, nooit gezocht gecompliceerd of bedacht ingewikkeld.
Wie dat vandaag nog durft, is een waarachtig non-conformist !".


Enkele bronnen en referenties:
Curriculum Vitae van Renaat Bosschaert
"Renaat Bosschaert 50"
door Fernand Bonneure- Uit: Brugge die Scone van 4 dec. 1988
"Nieuwe Bedevaartvaantjes in Brugge" door Jean-Luc Meulemeester - Heemk. Bijdragen van sept. 1993
"Ex-Libris: Albert Vermeulen" - artikel van E.V.C. - Heemk. Kring "Maurits Van Coppenolle" Brugge, 1994
"Renaat Bosschaert, Schilderijen en poëzie" door Fernand Bonneure- Uit: Brugge die Scone in 2002
"Bosschaerts burijnsporen in het land van dichters" door Gerda Bulens - Uit: EXit 112 - 6 april 2004

Terug naar overzicht bekende naamgenoten
© Rudi Bosschaerts, 2006
Top of pageGo back