First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]
Bosschaerts - Persyn Genealogical research - Documenten

Bedrijven Bosschaart


http://www.bosschaart-incasso.nl
zaakvoerder: André Bosschaart

Bosschaart-incasso logo

bosschaart Incasso & Advies - link naar webpagina

Incasso Bosschaart & Advies

Correspondentieadres
Postbus 29
4020 BA Maurik

Tel.: +31 (0345) 558 988
Fax: +31 (0345) 558 354
info@bosschaart-incasso.nl

Kantooradres:
Baron van Brakellstraat 29
4023 AG Rijswijk (Gld)


ProfielBosschaart Incasso & Advies - Profiel

Bosschaart Incasso & Advies is een toonaangevend incasso- en juridisch adviesbureau. Bosschaart Incasso & Advies combineert kennis en daadkracht met betrokkenheid, korte lijnen en expertise van een lokaal en regionaal kantoor. Optimale snelheid in het traject om ervoor te zorgen dat de cliënt krijgt waar hij recht op heeft is het kenmerk van de zakelijke en juridische dienstverlening van Bosschaart Incasso & Advies.

Bosschaart Incasso & Advies is opgericht met als onderliggende visie dat voor cliënten twee criteria zeer belangrijk zijn. De snelheid in behandeling van een dossier van de voorgerechtelijke fase tot eventueel de gerechtelijke procedure en uiteindelijk de executie van het verkregen vonnis. De tweede pijler onder het bestaan van Bosschaart Incasso & Advies is het cliëntgericht werken door optimaal en actief relatiebeheer.

Bij Bosschaart Incasso & Advies werkt een team van incasso-specialisten, waaronder juristen en kandidaat-gerechtsdeurwaarders die kunnen bogen op een jarenlange ervaring. Het stelt onze organisatie in staat snelle en grote acties te ondernemen. Het kantoor is centraal gevestigd in midden Nederland. We staan er letterlijk en figuurlijk middenin, goed bereikbaar en zeer betrokken. Zeer korte lijnen en open communicatie met onze cliënten zorgen ervoor dat de samenwerking optimaal is en indien nodig direct kan worden bijgestuurd. Daarnaast stelt de totale organisatie ons in staat te profiteren van de veelheid van expertise en daadkracht. Zo kunnen wij nakomen wat wij u beloven, namelijk optimale snelheid in aanpak, toegespitst op uw wensen en uw situatie.


Debiteurenbewaking en -beheer

Bosschaart Incasso & Advies - incassobeheer Effectief incassobeleid begint bij een correct debiteurenbeheer. Tal van bedrijven schakelen ons in voor hun totale incasso-portefeuille. Door in een vroeg stadium uw debiteuren op vriendelijke doch dwingende wijze te manen tot betaling, kan een invorderingsprocedure veelal voorkomen. Hiermee behoudt u de goede relatie met uw klanten.

Bosschaart Incasso & Advies heeft in korte tijd naam gemaakt door de vele succesvolle invorderingen, die vaak in een korte tijd tot een goed einde werden gebracht. Maar dat is niet het enige dat telt. Het is belangrijk om tactisch te handelen. Steeds opereren onze medewerkers diplomatiek, vanuit het zakelijke belang van de opdrachtgever. Hun succes getuigt van het vermogen om adequaat te opereren. U vindt bij Bosschaart Incasso & Advies de aanpak die u van uw incassopartner mag verwachten: snel, correct en doelgericht.


Pré incasso-diensten

Bijna iedereen kent het verschijnsel van kleine vorderingen die niet worden voldaan. Vaak laat u deze vorderingen liggen omdat de kosten van incasseren naar uw idee te hoog zullen worden. Voor deze invorderingen heeft Bosschaart Incasso & Advies een voordelig en effectief incassomiddel, namelijk de Profitletter.

Bosschaart Incasso & Advies - pre-incassoProfitletter
De profitletter is een verzoek of sommatie tot betaling op het briefpapier van Bosschaart Incasso & Advies. De tekst wordt in overleg met u samengesteld. De debiteur wordt duidelijk gemaakt binnen een bepaalde termijn rechtstreeks aan u te betalen. Tevens kan in de tekst worden opgenomen, dat indien betaling niet volgt, uw vordering aan Bosschaart Incasso & Advies uit handen zal worden gegeven. De profitletter biedt u de mogelijkheid om tegen geringe kosten de kleine vorderingen aan te pakken. Voor grote klanten is het niet ongewoon dat Bosschaart Incasso & Advies in zeer korte tijd honderden profitletters verwerkt.

Incassolabel
Een andere optie is het incasso-label. Uw laatste aanmaning voorziet u van een sticker met daarop het logo van Bosschaart Incasso & Advies en de vermelding dat bij non-betaling de vordering zal worden overgedragen aan Bosschaart Incasso & Advies.

Invorderingen van uw gehele incasso portefeuille
Een continue bedrijfsvoering is gebaat bij efficiënt en correct handelen. In plaats van zelf op te treden, brengen zowel grote ondernemingen, als het midden en kleinbedrijf steeds vaker hun gehele incasso-portefeuille onder bij ons. U versterkt er uw eigen positie mee. Uw debiteuren worden op de juiste wijze, zoals u dat wilt, beheerd en u houdt tegelijkertijd uw handen vrij voor uw eigen werk. De vakmensen van Bosschaart Incasso & Advies bieden u de garantie van een adequaat en rendabel incassobeheer.


Incasso

Bosschaart Incasso & Advies - incasso Als incassodienstverlener richt Bosschaart Incasso & Advies zich op het behalen van uw incassodoelstellingen.
Te weten:
- hoge incasso-score (nog zonder tussenkomst van de rechter),
- beter eigen debiteurenbeheer,
- voorkomen van meer achterstallige betalingen en
- inzicht in uit handen gegeven incasso's.

Onze incassomedewerkers realiseren deze doelstellingen middels een effectieve incassoprocedure en een up-to-date kennis van het juridische traject. Incasso is vaak maatwerk en daarom vormt Bosschaart Incasso & Advies het incassoproces naar uw debiteurenbeheer en klantrelatie. Uw organisatie profiteert al vanaf het begin van de samenwerking, omdat onze adviezen direct op uw debiteurenbeheer inwerken. Bovendien leiden onze incassowerkzaamheden en adviezen tot snellere betalingen, en dat verhoogt uw cash flow!


Bemiddeling

Bosschaart Incasso & Advies - bemiddeling Zakelijke conflicten ontstaan vanzelf; niemand stuurt er op aan en niemand zit erop te wachten, maar toch... Wie lost het op en vooral hoe los je het op. De juristen van Bosschaart Incasso & Advies zijn bij uitstek toegerust om zakelijke conflicten op te lossen. Wij overzien de juridische consequenties én de menselijke kanten van een conflict. Wij brengen deskundigheid in, en rijke ervaring; of het nu gaat om handelszaken, huur- of arbeidszaken. Problemen zijn er om op te lossen. Hoe? Als het kan door bemiddeling, als het moet met een gerechtelijke procedure.

Vertrouwen misbruikt, schulden niet voldaan, afspraken niet nagekomen, eergevoel gekrenkt; zomaar ’n greep uit het arsenaal van aanleidingen voor conflicten. Verschillen van mening kunnen zo hoog oplopen dat alleen met tussenkomst van de rechter het geschil kan worden beslecht. Zolang er ruimte is voor onderhandeling, zal Bosschaart Incasso & Advies aansturen op een minnelijke oplossing van een conflict. Het voorkomt onnodige verspilling van tijd en energie, het bespaart kosten en vooral ergernis. Laat een conflict niet uit de hand lopen. Vraag om bemiddeling vóórdat de standpunten onwrikbaar verharden.


Juridisch advies

Bosschaart Incasso & Advies - juridisch advies Bosschaart Incasso & Advies kunt u ook inschakelen als juridisch adviseur. Onze juristen kennen de wet en de vele regels die gelden, zij maken de wettelijke wirwar aan regels voor u helder, want soms vraagt een complexe vordering meer dan alleen een incassotraject. Een uitgebalanceerd juridisch advies kan voor uw zaak de oplossing betekenen. De juridische afdeling van Bosschaart Incasso & Advies biedt u de juridische expertise en ervaring tegen een aantrekkelijk tarief. Goed en op maat gesneden juridisch advies hoeft niet duur te zijn. Door een regelmatige rapportage blijft u exact op de hoogte en wordt ons optreden steeds op uw wensen afgestemd.

Bij een zakelijk conflict zijn altijd minimaal twee partijen betrokken met tegengestelde belangen, waarbij ieder voor zich vindt dat hij gelijk heeft. Als oplossing wordt eerst gepraat, dan worden dure advocaten ingeschakeld voor een slepend juridisch steekspel en uiteindelijk beslist de rechter na jaren, wie van beide partijen gelijk heeft. Kan een zakelijk conflict niet vaak anders, vlotter worden opgelost? Jawel. U kunt vóóraf afspreken wie gelijk krijgt in het geval er een conflict ontstaat. Voorkomen in plaats van genezen. Het is simpelweg effectiever. Wij kunnen u daarin adviseren.Procedures en vonnissen

Bosschaart Incasso & Advies - procedures & vonnissen Soms leidt een incassotraject niet direct tot een betaling. In dat geval start Bosschaart Incasso & Advies in overleg met u een gerechtelijke procedure. De vordering wordt hierbij aan de rechter voorgelegd. Bosschaart Incasso & Advies zorgt ervoor dat de gerechtelijke procedure soepel verloopt en goed wordt begeleid. Wij richten ons volledig op uw doel: het verkrijgen van een vonnis waarin uw gelijk is bewezen. Het gaat niet om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen!

Als uw debiteur in de buitengerechtelijke fase niet betaald heeft en u heeft besloten tot verdere maatregelen, wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. Onze juristen voeren dan voor u de procedure. Hiertoe stellen zij allereerst de dagvaarding op, waarna de rechter wordt verzocht uw wederpartij te veroordelen tot betaling van de vordering, vermeerderd met de rente en kosten.

Er zijn dan twee mogelijkheden:

- uw debiteur verschijnt niet op de zitting van de rechter:
• In dit geval wordt uw debiteur bij verstek veroordeeld tot betaling. Met dit vonnis gaan wij over tot executie.

- Uw debiteur verschijnt op de zitting en voert verweer:
• Het verweer moet over het algemeen schriftelijk worden ingediend (conclusie van antwoord). Daarop zal de rechter meestal een mondelinge behandeling bepalen. Afhankelijk van de zaak kan vervolgens een eindvonnis worden gewezen of aan één van de partijen een bewijsopdracht worden verstrekt. Als de vordering wordt toegewezen kan tot executie worden overgegaan. Het tonen van een vonnis is meestal voldoende om uw debiteur tot betaling te bewegen. Indien dit niet gebeurt, kan Bosschaart Incasso & Advies zorgdragen voor de tenuitvoerlegging van het vonnis.

Wij houden u gedurende de procedure op de hoogte van de ontwikkelingen in de zaak, volledig geautomatiseerd uiteraard.


Waarom ons kantoor ?

Bosschaart Incasso & Advies - kantoor Commercieel verantwoord debiteuren beheer
Afhankelijk van de door u gewenste ‘druk’, hebben wij altijd een passende oplossing voor uw debiteurenprobleem. Bosschaart Incasso & Advies houdt het volledige incassotraject in eigen beheer. Dit betekent dat u, zonder tussenkomst van anderen en de daarbij behorende kosten en het tijdsverlies, direct zaken kunt doen met één organisatie: Bosschaart Incasso & Advies.

Managementinformatie
U ontvangt periodiek informatie over lopende zaken. Deze waardevolle informatie kunt u desgewenst per e-mail ontvangen. Op korte termijn kunt u deze informatie (beveiligd) online inkijken op het web.

Core-business
De zaken doen waar ieder goed in is. Wij nemen u werk en zorgen uit handen, waaronder schriftelijke en telefonische vragen van uw debiteuren, zodat u zich volledig kan richten op uw eigen werkzaamheden.

Verbetering liquiditeit
Zaken doen met Bosschaart Incasso & Advies betekent dat u actief werkt aan het verkorten van de gemiddelde betalingstermijn van uw debiteuren. Hierdoor worden uw financieringskosten lager.

Uw voordelen
- Commercieel verantwoord debiteurenbeheer;
- Professionele, duidelijke en gepaste uitstraling naar uw klanten;
- Verbetering van uw liquiditeitspositie;
- Kortere gemiddelde betalingstermijn;
- Laag, beheersbaar achterstandspercentage;
- Uitvoeren van het totale incassotraject door een regionaal bekend incasso- & juridisch adviesbureau;
- Bosschaart Incasso & Advies reduceert debiteurenrisico's op een klantgerichte manier die aansluit bij uw ondernemersdoelstellingen.

Benieuwd wat Bosschaart Incasso & Advies kan betekenen voor uw debiteurenbeleid? Wij vertellen u daar graag meer over
.


Bosschaart Incasso & Advies

Conclusie


Bosschaart Incasso & Advies ondersteunt u in het gehele traject dat debiteurenbeheer omvat, dus vanaf de start van de facturering tot en met de executie van het vonnis. De dienstverlening van Bosschaart Incasso & Advies begint al bij de check van uw algemene leveringsvoorwaarden. U kunt natuurlijk ook in een latere fase ons kantoor inschakelen. Overigens lossen wij een groot deel van de zaken al op voordat de rechter wordt ingeschakeld.

Bosschaart Incasso & Advies biedt u de volgende diensten aan om uw debiteuren optimaal te beheren:

  1. Check Algemene Leveringsvoorwaarden ;
  2. Advies over te volgen traject en te gebruiken middelen ;
  3. On-line debiteuren- en creditcheck voor onze cliënten ;
  4. Geautomatiseerd debiteurenbeheersysteem op internet ;
  5. Pré-incasso: (incasso-label, profitletter en call-center) ;
  6. Minnelijke incasso met state-of-the-art middelen ;
  7. Gerechtelijke incasso (verzorgen van dagvaarding, beslag, ontruiming en executie) ;
  8. Schuldbewaking ;
  9. Actuele on-line informatie over de voortgang van uw incasso-opdrachten ;
  10. Juridisch advies en ondersteuning .

Verdere dienstverlening:
- Verhuur van creditmanagers die op projectbasis het debiteurenbeleid richting geven en structureren ;
- Ad hoc debiteuren portefeuilles screenen en in samenspraak met de opdrachtgever het beleid of een nieuw beleid vormgeven ;
- Het optreden als interim manager ;
- Het optreden als onafhankelijke troubleshooter in gerezen geschillen en deze trachten buiten een gerechtelijke procedure op te lossen ;
- Huurzaken ;
- Arbeidszaken ;
- Vervaardiging van leverings- en betalingsvoorwaarden ;
- Nationaal en internationaal procederen ;
- Opstellen van akten en contracten ;
- Transportzaken nationaal en internationaal ;
- Lease-huurkoop en consumptief geldkrediet-zaken.André Bosschaart is de zaakvoerderReturn to Index of company webpages
© Rudi Bosschaerts, 2009
Top of pageGo back