Bosscha(a/e)rt(s) Genealogical Research
Genealogy of surnames Bosschaert(s) Bosscha(a)rt de Bosschaert Persyn Persijn Aerts de Kok Goossens De Greef
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Notes


Tree:  

Matches 101 to 150 of 246

      «Prev 1 2 3 4 5 Next»

 #   Notes   Linked to 
101 bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-stropken/I1453.php en http://gw.geneanet.org/crandax?lang=nl&p=jean&n=meeus&oc=3
 
MEEUS, Joseph (I27491)
 
102 Bron: Index van Zegels: BUSCHAERT (Geryt die), schepen van Montfoirde BOSSCHERT, Gerrit_Die (I325)
 
103 Bron: Inge van Son. PUYPE, Jozias (I846)
 
104 Bron: Weesboek Montfoort 1457-1542 blz.34V: BOSSCHERT, Willem_Gerrits (I369)
 
105 Bron: Weesboek van Montfoort 1457-1542, blz. 42v. BOSSCHERT, Gerrit_Die (I325)
 
106 Bronnen: opzoekwerk Leo Bossaert, Boechout &
genealogie SOUER op http://www.souer.nl

 
BOSSAERT, Petrus (I14280)
 
107 Carel Bosschaert werd op 2 Aug. 1737 te Leiden als student in de rechten ingeschreven (als leeftijd is opgegeven: 20 jaar), werd vervolgens pensionaris van Schiedam en op 19 Aug. 1751 benoemd tot pensionaris van Dordrecht in de plaats van Mr. François Teresteyn van Halewijn; met een salaris van fl. 1200.
In 1755 werd hij gecommitteerd tot het examineeren en reguleeren der differenten in Lekkerkerk; en in 1756 tot extra-ordinaris gecommitteerde ten beleide van stadszaken, waardoor zijn tractement met fl. 600 vermeerderde. Drie jaren later verbond hij zich geen andere ministeriale functie in een andere stad aan te nemen, waarom zijn salaris wederom met fl. 600 verhoogd werd. Hij was 31 Maart 1754 te Schiedam gehuwd met Cornelia Apollona Bosschaert van Schiedam.
Bij zijn overlijden verscheen: "Ter gedachtenisse van den Weledel Geboren Heer Mr. Carel Bosschaert, in zijn Weled. Geb. Leeven Pensionaris der stad Dordrecht", 4o (door P. van Braam, met latijnsch grafschrift door J.H. Hoeufft), aanwezig in de Bibl. der Gem. Dordr., no. 630. van Dalen

Bron: http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu09_01/molh003nieu09_01_0171.php (Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek) 
BOSSCHAERT, Carel (I34791)
 
108 Christoffel Plantijn (Saint-Avertin bij Tours, ca. 1520 – Antwerpen, 1 juli 1589) was een boekdrukker en uitgever van Franse afkomst, die zich in 1549 vestigde in Antwerpen. Zijn bemoeienis met het boekenvak stamt uit zijn achtergrond als leerbewerker/boekbinder. In 1555 opende hij een eigen drukkerij Plantijn, die op haar hoogtepunt 16 persen telde en meer dan 80 werknemers had. Uit angst voor de Spaanse Furie (1576) verhuisde hij naar Leiden, waar hij drukker aan de universiteit werd. Tevens werd hij benoemd tot drukker van de Staten Generaal. Hij woonde in Leiden aan de Vrouwensteeg, waar nu de studentenvereniging Sociëteit Minerva is gevestigd; een plaquette in de muur herinnert aan zijn verblijf.
Hij keerde in 1585 naar Antwerpen terug en stierf in 1589. Zijn belangrijkste werk is de Biblia Regia, die hij uitgaf tussen 1568 en 1572. Deze meertalige uitgave van de Bijbel kwam tot stand met steun van de Spaanse koning Filips II. Andere benamingen voor deze uitgave zijn Biblia Complutense en Biblia Polyglotta. Na zijn dood nam zijn schoonzoon, Jan Moretus (Jean Moerentorf), het bedrijf over. Tegenwoordig is het als werelderfgoed erkende Plantin-Moretusmuseum in het gebouw gevestigd, evenals het naar hem genoemde Plantin Genootschap.

Enkele taalkundig belangrijke uitgaven van Plantijn:
1562 - Dictionarium Tetraglotton
(Latijn - Grieks - Frans - Nederlands). Met onder meer uitvoerige Franse en Nederlandse synoniemen en omschrijvingen. De uitgave kwam tot stand, dankzij de deskundigheid van Plantijns werknemer Cornelius Kiliaan.

1567 - Nomenclator omnium rerum propria nomina variis linguis...
De medicus Hadrianus Junius (1551-1575) geeft hierin uitleg over de vele termen in het Nederlands en meerdere andere talen.

1573 - Thesaurus Theutonicae linguae. Schat der Neder-duytscher spraken.
Dit woordenboek bevat 40.000 trefwoorden, met vertaling van het Nederduits in het Latijn en het Frans.

1574 - Dictionarium Teutonico Latinum van Plantijns medewerker Kiliaan (1528-1607).
De geheel herziene derde uitgave van het Dictionarium (1599) kreeg een nieuwe titel: Etymologicum Teutonicae linguae sive Dictionarium Teutonico - Latinum.

Cornelis Kiliaans taal was het Brabants, maar hij nam ook woorden uit Vlaanderen, Friesland en Holland op. Door vergelijking met Engelse, Hoogduitse, Franse en Spaanse woorden trachtte hij de oorspronkelijke betekenis van de Nederlandse woorden te achterhalen. Kiliaan neemt een ereplaats in op de overgang van het Middelnederlands naar het Nederduits, de toenmalige benaming van het Nederlands. Zijn dictionarium is de basis van alle latere woordenboeken in het Nederlands.

(Source: Wikipedia)


 
PLANTIJN, Christoffel (I33378)
 
109 Clasina was jonge dochter, afkomstig uit Rotterdam, woonachtig in de Hoogstraadt. Family: Wesselius KNOCK / Clasina BOSSCHAART (F11861)
 
110 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. MULDER, Angelique (I25928)
 
111 De Bevalligheid is een VOC schip gebouwd in 1746 voor de Kamer van Rotterdam op de VOC-werf in Rotterdam.
Enkele kenmerken:
Lengte: 136 voet
Laadvermogen: 425 last (850 ton)
Bemanning: 250-300 koppen

Reizen van de Bevalligheid:
(1) Kamer van Rotterdam - 05/01/1748 Goeree, Kapt. Arie van der Meer - Kaap de Goede Hoop van 12/04/1748 tot 19/05/1748 - 08/09/1748 Batavia - Kamer van Delft - 09/11/1748 Batavia, Kapt. Arie van der Meer - Kaap de Goede Hoop van 19/03/1749 tot 09/04/1749 - 04/07/1749 Goeree -

(2) Kamer van Delft - 23/11/1749 Goeree, Kapt. Maarten de Vos - Kaap de Goede Hoop van 31/03/1750 tot 16/04/1750 - 20/06/1750 Batavia - Kamer van Delft - 07/09/1750 Batavia, Kapt. Maarten de Vos - Kaap de Goede Hoop van 13/12/1750 tot 05/03/1751 - 09/06/1751 Goeree -

(3) Kamer van Delft - 21/10/1751 Goeree, Kapt. Gabriël Keizer - Kaap de Goede Hoop van 22/01/1752 tot 16/02/1752 - 25/05/1752 Batavia - Kamer van Amsterdam - 29/12/1752 Bengal (Bengalen), Kapt. Marten van der Meer - Kaap de Goede Hoop van 12/03/1753 tot 05/04/1753 - 05/07/1753 Texel -

(4) Kamer van Amsterdam - 30/11/1753 Texel, Kapt. Willem Klump - Kaap de Goede Hoop van 02/03/1754 tot 13/04/1754 - 13/08/1754 Bengal (Bengalen) - Kamer van Amsterdam - 23/11/1754 Bengal (Bengalen), Kapt. Willem Klump - Kaap de Goede Hoop van 25/01/1755 tot 17/02/1755 - 31/05/1755 Texel -

(5) Kamer van Amsterdam - 02/02/1756 Texel, Kapt. Dirk Took - Kaap de Goede Hoop van 05/06/1756 tot 28/06/1756 - 08/10/1756 Bengal (Bengalen) - Kamer van Rotterdam - 31/10/1758 Batavia, Kapt. Albert Verzaat - Kaap de Goede Hoop van 13/01/1759 tot 26/02/1759 - vermist in 1759 -

De Bevalligheid was in gebruik in 1746 bij de VOC tot het in 1759, tijdens haar vijfde reis, vermist was tussen Kaap de Goede Hoop en Patria. 
BOSSCHART, Jan Willem (I26946)
 
112 Dielis van Put & Gommaar Dom zijn momboir over het weeskind. VERVLIET, Joanna_Maria (I651)
 
113 Een vrijgezel van Lebbeke (Vlaanderen). VAN_BOS, Mels (I541)
 
114 Eerst was hij een welstellend man, maar dat veranderde door een bankroet. Hij bezat een zaak, ten zuiden van Amersfoort, die hij in 1729 verkocht voor 5500 Gulden.
(Bron: Nageslacht van Jacob Bosschaert en Susanne: De Navorscher 1913, p 166-167.) 
BOSSCHAERT, Jacob (I812)
 
115 En uit deze akte leren we dat Gerrit een weduwenaar was, afkomstig uit
Amsterdam. 
Family: Gerrit BOSSCHAERT / Anna DE_VOYS (F333)
 
116 en uit dit huwelijk blijkt dat Jan een weduwenaar was Family: Jan BOSSCHAERT / Grietje JACOBS (F343)
 
117 en volgens deze doopakte heet zijn moeder Barbara THOMAS BOSSCHAERT, Adrianus (I240)
 
118 Er is een kind bekend uit zijn tweede huwellijk. VAN_CROMBRUGGE, Petrus (I694)
 
119 Er zijn 52 brieven gevonden die gestuurd zijn aan Michiel Heusch junior uit Hamburg terwijl hij op reis was in Italië in de jaren 1664-1665. Ze zijn vrijwel allemaal geschreven door zijn vader. In de Brief van de Maand augustus/september 2011 zijn de handelsaspecten aan bod gekomen. Deze keer horen we meer over het overlijden van Michiels grootmoeder aan moeders zijde: Elisabeth Harbarts.

Wanneer Michiel in het voorjaar van 1664 op reis gaat naar Italië, is grootmoeder Bosschaert ziekelijk, “met groetmoeder wort het hoe langer hoe slechter, [sij] heeft het schuijl [spruw] al 3 dagen in de keel gehadt. Godt de heere wil haer helpen, salt nu wel niet lang maken”.


Vader Heusch stelt Michiel onmiddellijk op de hoogte als ze in augustus komt te overlijden:
“so dient voreerst te seggen hoe dattet godt de heere belieft heeft U groetmoeder verleden sondach ¼ ure naer elven smiddachs van dese werelt aff te vorderen, is met vollen verstandt tot den lesten ure toe overleden. Den dach te voren seijde [ick] haer dattet sche[e]n dat godt de heer haer wilde aff vorderen [=opeisen], [sij] antworde mij: daer verlang ick naer van herten. Ons susanna [jongere zus van Michiel] was de leste nacht bij haer en ons lisebet [oudste zus van Michiel] de nacht te voren. Margen wort [sij] ter erden bestediget. Godt de heere heb haer salich en verleene ons ten tijde een salich volgen”. 
HARBARTS, Elisabeth (I8424)
 
120 Ere-Burgemeester (1958-1982) en Gemeenteraadslid van de gemeente Lint.
Ondervoorzitter van de S.M. De Ideale Woning, en gewezen Voorzitter van de I.H.K. Kanton Kontich  
VERHEYEN, Leopold (I841)
 
121 Floor besliste in december 2016 om euthanasie te plegen waarbij hij op 30 maart 2017 uit het leven is gestapt. BOSSCHART, Florentius Reinier (I9718)
 
122 Florentius was killed in action as a victim somewhere in French Flanders, at the battle on the river Somme in France. BOSSCHART STEPHENS, Florentius Augustus (I9860)
 
123 Frederica BICKER CAARTEN, Elisabeth Catharina Petronella Frederica (I34193)
 
124 Gegevens over zijn eerste huwelijk zijn ons ongekend. (Bron: Anthony
BOSSCHAERT) 
BOSSCHAERT, Joannes_Jacobus (I168)
 
125 Genealogisch onderzoek Morel de Westgraver door Yves d'Oultremont. Online raadpleegbaar op http://www.geneanet.org/contact.php3?source=oultremont MOREL de WESTGRAVER, Josephus Ludovicus (I9400)
 
126 Genoemd als oom van Willem VAN HOOFF, kastelijn van Hondsholredijk
(Heerlijkheid en buurt op 20 minuten n.o. gelegen van Naaldwijk)Acte
van 15 december 1560 in het transportboek van Naaldwijk:  'Mr. Rutger
BOSSCHERT als voogd en vader van zijn zoon Willem BOSSCHERT, thans
eigenaar van matricularia ofte offitien van het secretaisschap van Texel
en de costerije van Burch, als blijkt uit een bijgevoegde commisiebrief
van 1559, verkoopt deze ambten aan een ander persoon.' 
BOSSCHERT, Rutger_Willems (I384)
 
127 Geryt die BUSCHAERT was toen Schepen van Montfoort. BOSSCHERT, Gerrit_Die (I325)
 
128 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. BOSSCHAERT, Sandra Alphonsine (I962)
 
129 Gevonden in de Rue de l'Eglise 1444 op het keldergat van Gerard LOYENS
Jr. rond 20u. Het kind was 15 à 20 dagen oud, met brief waarin staat dat
de naam 'Cornelius BOSSERS' is. 
BOSSERS, Cornelius (I551)
 
130 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. KORTEWEG, Hans (I12352)
 
131 Hendrick ging in 1439 op bedevaart naar 'St. Joes op te Ze' in
Frankrijk. 
van_TICHELEN, Henrick (I668)
 
132 Hendrick was leenman te Wuustwezel en in 1507 kerkmeester. van TICHELEN, Hendrick (I33)
 
133 Hendrik Bosschaert was Burgemeester en Raed van Schiedam BOSSCHAERT, Hendrik (I9485)
 
134 Hendrik Claasz Persijn was schildknaap, en als schildboortig en
welgeboren man erkend op 10-7-1446. Hij was welgeboren man te Delfland. 
PERSIJN, Hendrik_Claasz (I1100)
 
135 Hieronymus (of Jerome) zou zich in Haarlem (NL) gevestigd hebben op 3 december 1735 als wever, wonende op de Scheepmaker's Dijk. VAN BOSSCHART, Hiëronymus (I448)
 
136 Hij bekomt zijn poorterschap te Ieper op 8 december 1505 als
lakenplooier. 
BOSSAERT, Olivier (I421)
 
137 Hij hielp de eerste lange afstandsraket ontwerpen, genaamd 'Atlas', wat
hem de naam 'Mister Atlas' bezorgde.  
BOSSART, Karel Jan (I79)
 
138 Hij huwde als weduwnaar van Norwich in Engeland. DE_RIEU, Jacob (I1089)
 
139 Hij komt met zijn vrouw Huberta voor in het memoriaal van St. Jan en
wordt met zijn vrouw Brecht Lambrechtsdr. genoemd in 1535 in Charter nr.
9 berustende in het gemeentearchief van Montfoort, Bijlage A Regesten
17. (Orig. Inv. nr. 1678.) 
BOSSCHERT, Reinier_Gerrits (I368)
 
140 Hij migreerde in 1925 naar U.S.A. en naturaliseerde in 1936. BOSSART, Karel Jan (I79)
 
141 Hij migreert van Wervik naar Haarlem. BOSSCHAERT, Pieter (I120)
 
142 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. BOSHART, Johannes (I936)
 
143 Hij vestigt zich in Haarlem op 3 oktober 1593, met als getuige Jan VAN
WANSEELE. Enkele dagen later, op 8 oktober 1593, wordt hij een nieuw lid
van de kerk van Haarlem. In 1596 vertrekt Hans, ongehuwd, naar
Amsterdam. 
BOSSCHAERT, Hans (I705)
 
144 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. BOSSCHAERTS, Alain (I17292)
 
145 Homepage: The Borchardt Family BORCHARDT, Albert_Wilhelm (I100)
 
146 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. MULDER, Angelique (I25928)
 
147 Hun kinderen verhuisden verder naar Chariton Co.,Mo en Portland, Ore. PERSYN, Carolus (I572)
 
148 Huwelijk met dispensatie wegens besloten tijd. Family: Ignatius BOSSCHAERT / Catharina HULSBOSCH (F127)
 
149 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. BOSSCHAERTS, Ivan (I6058)
 
150 Ik ben de ontwerper (dankzij TNG van Darrin Lythgoe) en webmaster van deze website.
I am the designer (using TNG of Darrin Lythgoe) and webmaster of this website. 
BOSSCHAERTS, Rudi Jozef Helena (I17739)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 Next»