Search
Last Name:
First Name:


JavaScript DHTML Drop Down Menu By Milonic

   
Bosschaerts-Persyn Genealogical Pages
Bosschaert logo
Go back a page
Surname ListPhotosDocumentsHistoriesNotesPlacesWhat's NewStatisticsHelp
 
Bosschaerts - Persyn Genealogie - Betekenis familienaam Bosschaerts

HomeHome    SearchSearch    PrintPrint   

Betekenis van onze familienaam

Wat zou BOSSCHAERT(S) kunnen betekenen?

Bosart, Bossaert, Bosschaert, Bossers, Boussart etc. zijn van Germaanse afkomst en zijn afgeleid van Bossart. Bossart is een bijnaam, variant op Bossu.

De verschillende mogelijke betekenissen zijn, o.m. door allerlei contaminaties, moeilijk uit elkaar te houden:

Meestal origineel als mans-voornaam: Bos-Hart of Boshard, (bos: boos, toornig; hard: strek, hard); 'de furieuze'. Bossart, Bossert of Bosshard (vnl. in Zwitserland) of andere varianten kunnen vlijvormen zijn van Boshard.
Verkleinwoorden zoals Boseret en Bosier (Bôshari) hebben de betekenis 'in het woedende leger'.
Bosman is samengesteld en betekent: bosbewoner; houthakker.
Bostin, Bustin en Buston zijn de verkleinwoorden van Bos of Bus. Varianten zijn Bosson, Bossin en Bossicart.
Boseret is het verkleinwoord van ofwel Bossart, ofwel Boissier, en betekent: 'hij die in het bos werkt'.
De afgeleide vormen van Bossart zijn eveneens vermengd met het afgeleide woord Bos.

Verder is er het verband met Bos:
hetzij als bewoner (bv. Bosscher, in Oost-Nederland hetzelfde als van den Bossche, dus: die bij of in het bos woont.),
hetzij als houthakker, houtvester, of eigenaar van een bos (nl. Bosscher, Bosschert, Bosschaert; vergelijk hierbij De Bosschere en Boisard).
In het Middelnederlands vinden we nog een beroepsaanduiding: "Van eene bosschere, die mij vercofte hout in sijn foreest".

Bosker
Namen op -ker zijn kenmerkend voor de provincie Groningen in Nederland, in het bijzonder voor de Veenkoloniën en Westerwolde. Nietemin betreft Bosker een spellingsvariant van Bosscher, een naam die in Groningen nog meer voorkomt.
De naam Bosker is ook een topografische verwijzing (zoals Schanker en Stoepker): een persoon wonend bij het bos. Het woord 'bosk' heeft specifieke regionale betekenissen: de benaming voor het bos in Westerwolde; en in West-Westerkwartier voor de venige bovengrond boven de 'klien' (het veen). Het werkwoord 'bosken' duidt op het afgraven ervan.

Bossart, en aanverwante schrijfwijzen, kunnen afgeleid zijn van het Franse woord Bosse, wat bult betekent. Het kan dus pejoratieve synoniem zijn van Bossu, wat bultenaar wil zeggen.

Bosser kan een Duitse beroepsnaam zijn voor een (was)boetseerder, modelmaker afgeleid van het werkwoord bossen (of het franse werkwoord: Bosseler, en het Engelse werkwoord: to boss).
Nog een andere betekenis: gedreven werk maken door 'bossen' stoten, slaan; of nog bal- of kegelspeler.De toponymie, of betekenis van namen gekoppeld aan plaatsen, levert ook iets op:

's HerBOSSAERT (rond 1620 in Frans Vlaanderen, Planchove) en later 's Heren BOSSCHAERT (in Hardifort, Frankrijk), kunnen verwijzen naar plaatsen waar Heer Boss(ch)aert of Bossard gewoond heeft.
Ook met verschillende schrijfwijzen: Een leen ghenaemt ‘sher bossarts in de prochie van Hardiffort’, 1494; Messire Charles de Bryaerde, la Coye, S’Herbossaert, Planchove, 1620; Hardifort- la Seigneurie S’heerensbosschaert, 1750; ‘s Heer Bossart- een achterleen van Kerckhove (Hazebroeck) 18e eeuw; Arrière-fief vicomtaire "s’ Heer Bossart" te Hardifort 18e eeuw; ‘Cile Besats’ of andere ‘s’Heerens-Boschaert’

Bossaert te Hondschote; Bossart te Coyecques en te Herly;

Boussaer te Oxelaere en te Reningelst; Bussaert te Reninge; Busschaert te Zwevegem enz.

Boss(ch)aert zou vermoedelijk toch zijn oorsprong vinden in de VOORNAAM.

Bossaert gaat terug op de tweestammige naam Burghard (Burg: bescherming / hard: sterk),
in oude documenten verlatijnst tot Burchardus,
later (door de verdwijning van de r) Buchardus, en
daarna (zonder Latijnse uitgang, maar met behoud van de k-klank) Bucard, Bocard, Bouckaert, etc.,
en tenslotte (door de overgang van k tot ch) Buchard, Bochard, Bouchard, Bouchard enz.
De Romaanse ch veranderde in de Nederlandse taal via ts tot ss, vandaar de overgang van Bochard over Botsaert naar Bossaert. Het zou dus een vervlaamsing van een geromaniseerde variant op een Germaanse naam kunnen zijn, een taalgrensverschijnsel.

Burghard is altijd een eerder zeldzame voornaam geweest, die alleen in de eerste eeuwen na de kerstening van onze gewesten enige verspreiding kende. Dat was dankzij de populariteit van de heilige Burghard, een metgezel van de heilige Bonifacius, deze laatste werd in 741 bisschop van Würzburg en stierf in 754 overleed. Zijn feestdag is op 14 oktober.
Ongetwijfeld is Burchard of Bouchard alias Boekaard van Avesnes, de bekendste naamdrager. Hij was de eerste echtgenoot van Margareta van Constantinopel.

In de latere Middeleeuwen is de naam Bosschaert als doopnaam geleidelijk uitgestorven.

Een mogelijke verklaring werd samengevat uit:
"Wat betekent mijn familienaam?" door J. Van Overstraeten
"Oorsprong van Belgische familienamen" door A. Carnoy
"Woordenboek der Toponymie" door Karel de Flore
"De voornaam Bussaert" een artikel van W. Beele


© Rudi Bosschaerts, 2003

Top of pageGo back
  
Powered by Darrin Lythgoe's TNG    WebDesign: Sven Bosmans     Hosted at One.com    © 1994-2007 Rudi Bosschaerts
Please respect our research and do not copy or duplicate it.     On request additional data can be obtained.